Rrjeti i Degeve

Adresa: Lagjja “28 Nentori” ,Rruga Antipatrea, ish Markata, kati i pare.

Adresa :  Lagjja ” 18 Tetori” sheshi qendror, prane bashkise Ure Vajgurore.

Kontakt : 

email:   artur.metohu@partnerplus.al  

 tel:       0697049451

Adresa :  Lagjja ” Tafil Skendo”sheshi qendror, prane bashkise Kuçove

Kontakt :

email:   artur.metohu@partnerplus.al  

 tel:       0697049451

Zyra Kutalli

Zyra Kutalli

Adresa : Fshati Kutalli, Qarku Berat , Sheshi Qendror

Kontakt :

email:    artur.metohu@partnerplus.al  

 tel:       0697049451

Zyra Qarku Fier

berat

Adresa :  Lagjja Nr 2 Rruga”Rrapo Kuka” Godina Nr 2/143 Roskovec

Kontakt :  

email:   artur.metohu@partnerplus.al  

tel:       0697049451

Shtrirja Gjeografike