Vlerat Tona

  • Përgjegjshmëria
  • Ndershmëria
  • Transpararenca
  • Integriteti
  • Besueshmëria
  • Bashkëpunimi
  • Respekti për vlerat dhe dinjitetin e njerëzve